Privacybeleid Webdesign Soleil

Webdesign Soleil is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid en houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:

Adres: Webdesign Soleil, Rembrandtlaan 22 , 9403CC Assen
Website: https://www.websoleil.nl/
KVK: 01175143

Verwerking Persoonsgegevens

Webdesign Soleil ontvangt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die ik verwerk:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw bedrijfsnaam, indien van toepassing
 • Uw website, indien van toepassing
 • Uw interesse qua websites
 • Uw voorkeur qua websites
 • Uw IP adres
 • In een later stadium uw adresgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Webdesign Soleil heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via mijn contactformulier, zodat ik deze informatie kan verwijderen.

Doel verwerking persoonsgegevens

Webdesign Soleil verwerkt uw persoonsgegevens:

 • Voor de levering van diensten
 • Voor het verzenden van verkoopfacturen en offertes
 • Om U te e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om diensten, als bijvoorbeeld website instellingen, bij u thuis te installeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Webdesign Soleil neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Webdesign Soleil bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitzondering hierop zijn gegevens die langer bewaard moeten blijven vanwege wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Webdesign Soleil verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Webdesign Soleil gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klikt u op een social link, naar Facebook, Twitter, Google+  of Pinterest, dan plaatsen deze third party cookies op uw apparaat. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google+ en Pinterest om te weten wat zij met uw gegevens doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Webdesign Soleil. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van gegevens, dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen via het contactformulier op de website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Webdesign Soleil reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Webdesign Soleil neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Webdesign Soleil via het contactformulier.

Dit privacybeleid kan gewijzigd worden. Het huidig beleid is voor het laatst bijgewerkt op 8 juni 2018.